Sinterklaascomité Tuindorp Oostzaan

Welkom

Wordt "vriend van de intocht".

 


Draagt u het Sinterklaascomité een warm hart toe zodat wij ook in de toekomst, wat ons betreft in de komende 70 jaar, een Sinterklaasintocht kunnen organiseren, 

wordt dan "vriend van de intocht"

"vriend van de intocht" wordt u door € 5,00 over te maken naar ons bankrekeningnummer

NL 38 INGB 0005189321 t.n.v. comité Sinterklaasintocht Tuindorp Oostzaan.


Uw bijdrage zullen wij op een verstandige manier besteden.


Alvast heel hartelijk dank namens het Sinterklaascomité


Vriend van de Intocht zijn:

De familie Glashouwer 

Liana's FreubelsE-mailen