Sinterklaascomité Tuindorp Oostzaan

Welkom

Disclaimer

 

De inhoud van deze website wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is echter altijd mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of onjuist is. Voor eventuele gevolgen voor derden die voortvloeien uit deze onjuistheden aanvaardt het Sinterklaascomité Tuindorp Oostzaan  geen enkele verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid. Aan de inhoud van deze website kan daarom geen enkel recht worden ontleend.

Deze disclaimer is niet bedoeld aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet. Deze site bevat koppelingen naar websites die door derden worden onderhouden.  Het Sinterklaascomité Tuindorp Oostzaan heeft geen invloed op de content van die sites en kan daarom ook geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van deze websites.


Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website, zoals teksten, afbeeldingen en software komen toe aan het Sinterklaascomité Tuindorp Oostzaan Informatie op deze site ongeacht de verschijningsvorm mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van het Sinterklaascomité Tuindorp Oostzaan.


Verzonden emails

Informatie die door het Sinterklaascomité Tuindorp Oostzaan per email wordt verzonden, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerden. Het is verboden voor anderen dan de geadresseerden deze informatie te gebruiken. Ook het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. het Sinterklaascomité Tuindorp Oostzaan draagt geen verantwoordelijkheid voor de juiste en volledige overdracht van de inhoud van verzonden email's, noch voor tijdige ontvangst ervan. Aan de door ons aan u gezonden informatie kan geen enkel recht worden ontleend.


© 2019 Sinterklaascomité Tuindorp Oostzaan. Wijzigingen voorbehouden.

 

 


 


 


 


 

 

E-mailen